×
Meniu

Taxe locale

Decizie Cu privire la modificarea deciziei nr. 10/06 din 07.12.2017 „Cu privire la stabilirea mărimii cotelor ale taxelor locale pentru anul 2018” 

Anexa nr.1 la decizia Consiliului orăşenesc nr.10/06 din 07.12.2017 ,,Cu privire la stabilirea mărimii cotelor ale taxelor locale pentru anul 2018”


                                                                                                                                                                                                                   Anexa nr. 1

la decizia Consiliului Orăşenesc Floreşti

10/06 din 07 decembrie 2017 

Baza impozabilă a taxelor locale,

ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2018 

Cotele taxelor locale

Nr. Denumirea taxei cod Baza impozabilă a obiectului impunerii Mărimea taxei
1. Taxă de piaţă 114411 Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor:

a)     piaţă mixtă:

–       pînă la 10000 m. p.;

–       de la 10001 m. p. şi mai mult.

b)    piaţă de tip închis

c)     piaţă pentru vînzarea animalelor şi păsărilor

d)    piaţă pentru vînzarea automobilelor

 

 

a)

–   50,0 l3 lei;

–   30,0 lei;

b) 100,0 lei;

c) 20,0 lei;

d) 60,0 lei.

2. Taxă pentru amenajarea teritoriului 114412    Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi, precum şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională conexă sectorului justiţiei. 210,00 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi, precum şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională conexă sectorului justiţiei.
3. Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul oraşului 114413 Unitatea de transport în funcţie de numărul de locuri :

 

a)     autoturizme cu capacitatea de pînă la 9 locuri inclusiv;

b)    autoturizme  cu capacitatea de 10 pînă la 16 locuri inclusiv;

c)     autoturizme  cu capacitatea de la  16 la 25  locuri.

d)    autoturizme  cu capacitatea de la 25 pînă la 35 locuri

e)     autoturizme cu capacitate peste 35 de locuri

f)     servicii de taximetrie

__ lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

a)     420,0 lei;

b)    620,0 lei;

c)     820,0 lei;

d)    920,0 lei;

e)     1000,0 lei;

f)     200,0 lei.

4. Taxă de plasare(amplasare) a publicităţii (reclamei) 114414    Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia  TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare.  

 

 

11%

5. Taxă pentru dispozitivele publicitare 114415     Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar:

a)     de la 0,5 m. p. pînă la 2 m. p.

b)    de la 3 m. p. pînă la 10 m. p.

c)      de la 11 m. p. şi mai mult.

semestrial:

a) 100,0 lei;

b) 200,0 lei;

c) 350,0 lei;

6. Taxă pentru parcare 114416      Suprafaţa parcării:

a)     parcare;

 

anual pentru fiecare metru patrat

a)     10,0 lei.

7. Taxă pentru cazare

 

114421 Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare  

8%

8. Taxă de aplicare a simbolicii locale 114423 Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală.  

0,2%

9. Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

 

114418 Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii definite conform CAEM Rev.2 corespunzător activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010:

 1. unitate de comerţ cu amănuntul:

a)     cu piese şi acesorii pentru autovehicule şi motociclete (45.32, 45.40)

b)    în magazine nespecializate (47.1)

c)     al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate (47.2)

d)    al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate(47.4)

e)     al altor produse casnice în magazine specializate(47.5)

f)     al altor bunuri în magazine specializate(47.7)

1.1)  pînă la 10 m.p.

1.2) de la 11 m.p. pînă la 40 m. p.

1.3) de la 41 m.p. pînă la 60 m. p.

1.4) de la 61 m.p. pînă la 100 m. p.

1.5) de la 101 m.p. pînă la 150 m. p.

1.6) de la 151 m.p. şi mai mult.

 

 1. unitate de întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor(45.20, 45.40)

2.1)  pînă la 25 m.p.

2.2)  de la 25 m.p. pînă la 75 m. p.

2.3) de la 75 m.p. şi mai mult.

 

 1. unitate de comerţ cu ridicata:

a)      al produselor agricole brute(cerealelor, seminţelor, furajelor, florilor şi al plantelor) şi al animalelor vii( 46.2)

b)    unitate de comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (46.3)

c)     unitate de comerţ cu ridicata al bunurilor de consum(46. 4)

d)    unitate de comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (46.6)

e)     unitate de comerţ cu ridicata specializat al altor produse(46.7)

f)     unitate de comerţ cu ridicata nespecializat(46.9)

3.1)  pînă la 10 m.p.

3.2) de la 11 m.p. pînă la 40 m. p.

3.3) de la 41 m.p. pînă la 60 m. p.

3.4) de la 61 m.p. pînă la 100 m. p.

3.5) de la 101m.p pînă la 150 m. p.

3.6) de la 151 m.p. pînă la 250 m. p.

3.7) de la 251 m.p. pînă la 350 m. p.

3.8) de la 351 m.p. pînă la 450 m. p.

3.9) de la 451 m.p. şi mai mult.

 

 1. unitate de comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate(47.3)

 

 1. unitate de comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative în magazine specializate(47.6)

 

 1. unitate de comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri şi chioşcuri (47.8)

 

 1. unitate de comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe(47.9)
 2. unitate pentru prestări servicii prin intermediul automatelor de comercializare a produselor alimentare

9.     unitate de hotel şi alte facilităţi de cazare similare(55.1)

10.  unitate de restaurant(56.10) şi unitate de alimentaţie(catering) pentru evenimente(56.21):

10.1) pînă la 60 m. p.

10.2) de la 61 m.p. pînă la 100 m. p.

10.3) de la 101 m.p. pînă la 200 m. p.

10.4) de la 201 m.p. pînă la 300 m. p.

10.5) de la 301 m.p. şi mai mult.

 

11.  unitate de alte activităţi de alimentaţie(56.29)

12.  unitate de bar şi alte activităţi de servire a băuturilor(56.30):

12.1) pînă la 30 m. p.

12.2) de la 31 m.p. pînă la 60 m. p.

12.3) de la 61 m.p. pînă la 100 m. p.

12.4) de la 101 m.p. pînă la 200 m. p.

12.5) de la 201 m.p. şi mai mult.

 

13.  unitate de activitate a agenţiei imobiliară(68.31)

14.  unitate de activitate fotografică(74.20)

15.  unitate de activitate de traducere scrisă şi orală(74.30)

16.  unitate de activitate de închiriere de autovehicule(77.1)

17.  unitate de activitate de închiriere de bunuri personale şi gospodăreşti(77.2)

18.  unitate de activitate ale agenţiei turistice şi ale tur-operatorilor, alte servicii de rezervare şi de asistenţă turistică(79.1, 79.9)

19.  unitate de activitate generală de curăţenie interioară(81.21)

20.  unitate de activitate specializată de curăţenie a mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor(81.22)

21.  unitate de activitate de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat(82.19)

22.  unitate de activitate de jocuri de noroc şi de pariuri(92.00)

 

23.  unitate de activitate sportivă(93.1)

24.  unitate de repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii(95.1)

25.  unitate de reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc(95.2)

26.  unitate de spălare şi curăţare a articolelor textile şi a produselor din blană(96.01)

27.  unitate de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare(96.02)

28.  unitate de întreţinere corporală(96.04)

29.  Magazin – Depozit

29.1)  pînă la 10 m.p.

29.2) de la 11 m.p. pînă la 40 m. p.

29.3) de la 41 m.p. pînă la 60 m. p.

29.4) de la 61 m.p. pînă la 100 m. p.

29.5) de la 101m.p pînă la 150 m. p.

29.6) de la 151 m.p. pînă la 250 m. p.

29.7) de la 251 m.p. pînă la 350 m. p.

29.8) de la 351 m.p. pînă la 450 m. p.

29.9) de la 451 m.p. şi mai mult.

30. unitate de colectare a metalului uzat.

Cota taxei în dependenţă suprafaţa  lei /unitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1)  3 000,0 lei;

1.2)  6 000,0 lei;

1.3) 12 000,0 lei;

1.4) 15 000,0 lei;

1.5) 18 000,0 lei;

1.6) 21 000,0 lei;

 

 

 

2.1)   8 000,0 lei;

2.2) 16 000,0 lei;

2.3) 24 000,0 lei;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1)  3 000,0 lei;

3.2)  6 000,0 lei;

3.3) 10 000,0 lei;

3.4) 12 000,0 lei;

3.5) 15 000,0 lei;

3.6) 18 000,0 lei;

3.7) 21 000,0 lei;

3.8) 24 000,0 lei;

3.9) 25 000,0 lei.

 

4.  15 000 lei pentru fiecare produs (benzină, motorină,gaz) de distribuire.

 

5. 4 000,0 lei

 

 

6. 3 000,0 lei

 

 

7. 4 000,0 lei

 

8. 500,0 lei per unitate

 

9. 10 000,0 lei

 

 

10.1)  8 000,0 lei;

10.2) 10 000,0 lei;

10.3) 12 000,0 lei;

10.4) 15 000,0 lei;

10.5) 18 000,0 lei.

 

11.  5 000,0 lei

 

12.1) 4 500,0 lei;

12.2) 6 500,0 lei;

12.3) 7 200,0 lei;

12.4) 9 600,0 lei;

12.5) 12 600,0 lei.

 

13  10 000,0 lei

14.  6.000,0 lei

15.  5.000,0 lei

16.  10 000,0 lei

17.  3.000,0 lei

 

18.  5.000,0 lei

 

19.  5 000,0 lei

20.  10.000,0 lei

 

21.  2 000,0 lei

 

 

22.  100 000,0 lei

 

23.  5 000,0 lei

24.  5 000,0 lei

 

25. 4 000,0 lei

 

26.  4.000,0 lei

 

27.  5 000,0 lei

28.  5 000,0 lei

 

29.1)  3 000,0 lei;

29.2)  6 000,0 lei;

29.3) 10 000,0 lei;

29.4) 12 000,0 lei;

29.5) 15 000,0 lei;

29.6) 18 000,0 lei;

29.7) 21 000,0 lei;

29.8) 24 000,0 lei;

29.9) 25 000,0 lei.

30. 10000,0 lei

 Secretar al Consiliului orăşenesc                                                                             Anton Daniela

 

 

 Anexa Nr.2

la decizia Consiliului Orăşenesc Floreşti

10/06 din 07 decembrie 2017

  

 1. Pentru comercializarea băuturilor alcoolice şi/sau articolelor din tutun marimea taxei se majorează 12%.
 2. În cazul autorizării activităţii unităţii de comerţ în regim NON-STOP mărimea taxei se majorează cu 25%, cu excepţia farmaciilor.
 3. Pentru unităţile de comerţ cu amănuntul a produselor farmaceutice, aricolelor medicale şi ortopedice, ceasurilor şi a bijuterillor de valoare marimea taxei se majorează cu 75%.

                     Secretar al Consiliului orăşenesc                                                                             Anton Daniela