×
Meniu

Taxe locale

Decizie Cu privire la modificarea deciziei nr. 10/06 din 07.12.2017 „Cu privire la stabilirea mărimii cotelor ale taxelor locale pentru anul 2018” 

Anexa nr.1 la decizia Consiliului orăşenesc nr.10/06 din 07.12.2017 ,,Cu privire la stabilirea mărimii cotelor ale taxelor locale pentru anul 2018”


                                                   

 

                                                                                                                                                                          Anexa nr.1 la decizia Consiliului orăşenesc nr.10/06 din 07.12.2017 ,,Cu privire la stabilirea mărimii

cotelor ale taxelor locale pentru anul 2018”

                                                                                                                                                                           

  Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii Cota Termenul de achitare
I Taxă pentru amenajarea teritoriului Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:

– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei

 

  200  lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei Trimestrial, pînă la  data de 25   a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
II Taxa de organizare a licitaţiilor Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise 1% Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
III Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare 10%

 

 

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
IV Taxa de piaţă Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor     55  lei anual pentru fiecare metru patrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
V Taxa pentru cazare Venitul din vînzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile de cazare 8% Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
VI Taxa pentru parcare Suprafaţa de parcare 8 lei anual pentru fiecare metru patrat Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
VII Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Numărul de unităţi de transport Lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
    pentru fiecare automobil cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv 450 lei lunar  
    Pentru fiecare automobil cu capacitatea de la 9 pînă la 16 locuri inclusiv 660 lei lunar  
    pentru fiecare automobil cu capacitatea de la 17 pînă la 24 locuri inclusiv 880 lei lunar  
    pentru fiecare automobil cu capacitatea de la 25 pina la 35 locuri inclusiv 900 lei lunar  
    pentru fiecare automobil cu capacitatea mai mult de 35 loc

servicii de taximetrie

1000 lei lunar

 

200 lei lunar/u.t

 
VIII Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior Centru( suprafața cuprinsă între străzileLibertății (nord), I.Neculce(nord-est), I.Irimița(sud),M.Cebotari(nord-vest))   Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
1 Restaurant   8000 8000  
2 Terasă, bodegă   4500 4000  
3 Bar   6000 5000  
4 Sală – biliard   4500 4500  
5 Cafenea pentru copii (fără com. alcoolului)   0 0  
6 Ospătărie, cantină   1500 1300  
7 Centru comercial   12000 10000  
8 Comercializarea hrănii pentru copii şi accesorii;   1600 1000  
9 Comercializarea produselor alimentare cu exepţia băuturilor alcoolice   3000

 

2500

 

 
10 Comercializarea  produselor alimentare inclusiv a băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun    

6000

 

5000

 
11 Comercializarea a produselor din panificaţie   1500 1000  
12 Comercializarea materialului lemons, lemn carbonizat şi cărbuni, al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare, comerţul cu ridicata al deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice și al materialelor pentru reciclare, inclusiv colectarea, sortarea, separarea, demontarea bunurilor uzate, cum sunt automobilele, în scopul obţinerii de piese reutilizabile, ambalarea și reambalarea, depozitarea și livrarea, dar fără un proces real de transformare,  dezmembrarea automobilelor, calculatoarelor, televizoarelor și a altor echipamente pentru a obţine și revinde piese utilizabile.   8000

 

 

 

 

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Comercializarea chimiei de menaj    

3600

 

3000

 

 

14 Comercializarea îmbrăcămintei şi încălţămintei   3600

 

2000  
15 Comercializarea  metalelor preţioase   8000 8000  
16 Comercializarea  aparatelor electrice de uz gospodăresc ( al aparatelor de radio și televizoarelor, aparatelor fotografice și optice , aparatelor electrice de încălzit, casetelor audio și video, CD-urilor, DVD-urilor înregistrate.)   7000

 

6000

 

 
17 Comercializarea pieselor auto şi/sau lubrifianţi şi accesorii    

8000

 

7000

 
18 Comercializarea  biletelor pentru călătorie cu avionul   3000 2500  
19 Comercializarea florilor și plantelor   2500 1500  
20 Comercializarea cărţilor şi articolelor de birotică   2000 800  
21 Chiosc ce acordă servicii de deservire socială

(servicii de xeroxare şi servicii foto)

  2000

 

1500

 

 
22 Baza angro   20000 15000  
23 Staţii de alimentare cu petrol   45000 45000  
24 Staţii de alimentare cu  gaz   25000 25000  
25 Farmacii de uz uman   15000 8000  
26 Farmacii cu regim non-stop   0 0  
27 Farmacii veterinare   5000 4500  
28 Unităţi cu activităţi legate de jocuri de noroc   100000 10000  
29 Comercializarea, întreţinerea şi reparaţia autovehicolelor   7000 6500  
30 Spălătorie auto   5000 5000  
31 Unităţi de prestare a serviciilor de deservire socială        
32 (serviciile de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 93 din Clasificatorul Activităţilor din economia Moldovei)   2500 2000  
33 Casa de deservire sociale   1800 1000  
34 Atelier de cusutorie şi reparaţii   4000 3000  
35 Servicii ale frizerilor   5000 4000  
36 Servicii ale cabinetelor de cosmetică   3000 1500  
37 Servicii individuale   5000 5000  
38 Servicii profesionale video   1200 1000  
39 Servicii prestate de băile publice   3000 3000  
40 Saune, băi de aburi, solarii, ş.a.   6000 5000  
41 Instituţii de masaj   2000 2000  
42 Spalatul şi calcatul lengeriei   2000 1000  
43 Spălarea, curăţirea şi vopsirea textilelor şi blănurilor   3600 3000  
44 Practicarea  activității de vulcanizare, balansare, schimbarea şi montarea şinilor   5000 4000  
45 Casa de amanet

 

  10 000 10 000  
46 Comercializarea  articolelor de tutungerie (chioșc)   2000 2000  
  Comercializarea în piețe autorizate a:        
47 cărnii și al produselor din carne   6000

 

5000

 

 
48 aparatelor electrice de uz gospodăresc ( al aparatelor de radio și televizoarelor, aparatelor fotografice și optice , aparatelor electrice de încălzit, casetelor audio și video, CD-urilor, DVD-urilor înregistrate.)   4000 2500  
49 mărfurilor industriale  (cu excepția mărfurilor prevăzute în p.47)   2000 1500  
50 produselor alimentare   3000 3000  
51 Bodegă ( în piață)   1500 1500  
52 Fabricarea şi/sau comecializarea produselor de patisserie/(în piaţă)   2000 2000  
53  Reparații de calculatoare, articole  personale și de uz gospodăresc

 

  2000 2000  
IX. Taxa pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar 300 lei m.p 300 lei m.p Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
X. Taxa de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală 1%   Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

 

Scutirea de taxe în baza art.295 al 

Titlului VII  Taxele locale  al codului Fiscal

Se scutesc de plata:

  1. a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
  2. b) tuturor taxelor locale – misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
  3. c) tuturor taxelor locale – Banca Naţională a Moldovei;
  4. d) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;
  5. e) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;
  6. f) taxei pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;
  7. g) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

g1) taxei pentru amenajarea teritoriului şi taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în cadrul pieţelor create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior;

 

Scutirile de taxele locale acordate de autoritatea administraţiei publice locale în baza art. 297 al Codului Fiscal

Autoritatea administraţiei publice locale ,dacă efectuează concomitent modificările în bugetul local ( cu indicarea sursei de acoperire )- poate :

*să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295 :

*să acorde amânări la plata taxelor locale pe anul fiscal respective

*să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei

Notă:

1.Se scutesc de plata tuturor taxelor locale organizaţiile necomerciale (ONG, Asociaţile, Fundaţiile) și farmaciile de uz uman amplasate în regiunea Fabricii de Tututn.

  1. În cazul în care agentul economic, la aceeași unitate comercială, sunt comercializate diferite categorii de produse, se stabilește cota maximă”
  2. 3.În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă fiscală.

 

Preşedintele şedinţei                                                                        Bobeico Serghei

 

Secretar al Consiliului orăşenesc                                                    Anton Daniela                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Anexă nr.2

la decizia Consiliului orăşenesc

nr.10/06 din 07.12.2017 ,,Cu privire la stabilirea mărimii

cotelor ale taxelor locale pentru anul 2018”

 

 

 

Coeficientele aplicate pentru calcularea taxei  unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii

în dependență de suprafața ocupată

 

 

Suprafața comercială Coeficientul
pînă la 50 m2 1
de la 50 m2 pînă la 100 m2 1,1
de la 100 m2 pînă la 150 m2 1,2
de la 150 m2 pînă la 200 m2 1,3
de la 200 m2 pînă la 250 m2 1,4
de la 250 m2 pînă la 300 m2 1,5
mai mult 300m2 1,6

 

Preşedintele şedinţei                                                                        Bobeico Serghei

            

Secretar al Consiliului orăşenesc                                                    Anton Daniela