×
Meniu

Clubul „Luceafărul”

Clubul ,,Luceafărul” este un centru de activitate pentru adolescenţi ce funcţionează în oraşul nostru pe parcursul mai multor ani.

          Clubul este dotat cu o sală de forţă, o sală pentru dansul sportiv, o sală de tenis şi una pentru cercul ,,Universul Copiilor”.

          Menirea clubului a fost şi este de a lucra cu copiii minori în afara orelor de studii , cu copiiii predispuşi spre infracţiuni cît şi cu copiii care necesită o atenţie sporită din partea pedagogilor.Mulţi din minorii ce sunt luaţi la evidenţă, urmare a infracţiunilor comise, primesc la acest club lecţii de profilaxie a infracţiunilor, de comportament civilizat în societate şi de bune maniere.

          Discipolii clubului se aleg cu calificative bune la competiţiile sportive organizate pe teritoriul oraşului cît şi a raionului.

         Motto-ul colectivului pedagogic: ,,Dacă cunoşti mijloacele de a căli corpul, de a oţeli voinţa, de aînnobila, de a sensibiliza spiritul şi de a echilibra raţiunea- eşti educator”.

         Scopul educaţional se realizează în baza a patru obiective-cadru:

-formarea conceptului de sine

-formarea trebuinţelor de autorealizare permanentă şi continuă a propriei fiinţe

-cultivarea abilităţilor de management al propriei formări fizice, intelectuale şi spirituale

-dezvoltarea culturii comportamentale, a cunoştinţelor, competenţelor şi aptitudinilor care atribuie copiilor calitatea de personalitate.

La baza tuturor activităţilor petrecute în cadrul Clubului,,Luceafărul” se ţine cont de etica şi arta comportamentului civilizat.

 


Sărbătoarea Sf.Vasile cel Mare
Urături, colinde, dansuri și cântece pentru cei prezenți la sărbătoare. De o asemenea atmosferă a fost însoțită sărbătoarea organizată de tinerii de la clubul Luceafarul.