×
Meniu

Grădiniţa „Licurici”

Creşa-grădiniţa este o unitate de educaţie pentru copii cu vîrsta de 2-7 ani,instituţie,care în parteneriatul cu familia asi-gură dezvoltarea capacităţilor creative prin valorificarea potenţialului psihofiziologic şi intelectual al copiilor ,pregătirea multilaterală pentru viaţă în vederea întegrării în activitatea şcolară. Educaţia şi învăţarea copiilor se efectuează în limba de stat în 10 grupe şi în 2 grupe-în limba rusă. Grădiniţa oferă educaţia de calitate pentru toţi copii,independent de dezvoltarea fizică şi mentală,de rasă,de sex,convingeri religioase s-au etnice. Instituţia este angajată pentru a asigura nevoile educaţionale a  cetăţenilor or.Floreşti,asigură pregătirea generală a copiilor penru incluziunea socială conform standardelor naţionale,într-un climat favorabil.

Motto grădiniţei: „ Copiii au nevoie de dragoste şi de lumină.

                                      Dacă există lumină în suflet,

                                       Omul va fi mai frumos.

                                      Dacă în casă este armonie,

                                      Va fi ordine în Ţară.

                                      Dacă în Ţară este ordine,

                                                    Atunci va fi Pace în LUME!!!

În anul 2005 colectivul grădiniţei a sărbătorit frumosul jubileiu- 40 de ani de la fondarea grădiniţei.

                                   E greu să traversezi o mare!

                                   E greu pîn-vezi sădit un pom!

                                   Ce greu mai creşte pînea de ogoare!

                                   Dar mult mai greu devine omul om!

Activitatea colectivului grădiniţei № 7,,Licurici”dă dovadă că arta educaţională este pilonul care stă în baza creării personalităţii în societate.

Din proiectele implementate cu succes la grădiniţa nr.7 se enumără  Proiectul ,,Amenajarea terenurilor de joacă” în sumă de 5000 dolari acordaţi de Corpul Păcii, 5700 lei contribuţia părinţilor.