×
Meniu

Eliberarea certificatelor

Certificat privind componenţa familiei

1 Scopul serviciului public Certificatul privind componenţa familiei reprezintă un document care atestă componenţa familiei solicitantului
2 Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru. Primăria orașului Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 30 A

Specialist resurse umane

Furdui Angela tel. 0250 2-18-56

Programul de lucru: În zilele de lucru 8:00 – 17:00

3 Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

 

1. Buletinul de identitate
2. Cartea de imobil (după caz)
3. Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (după caz).
4 Termenele obţinerii serviciului: 3 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

Certificat de urbanism informativ

1 Scopul serviciului public Certificat de urbanism informativ este un act cu caracter facultativ, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele ce caracterizează regimul juridic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/ teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, necesar în cazul vânzării-cumpărării, dării în arendă, dezmembrării, parcelării, comasării, partajării, moştenirii terenului destinat construcţiei sau a imobilului în care se preconizează lucrări de reconstrucţie, precum şi în cazul apariţiei unor litigii patrimoniale.
2 Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru. Primăria Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 30 A

Buză Svetoslav-arhitect șef, et.1, b.19, tel. 025020804,

Programul de lucru: În zilele de lucru 8:00 – 17:00

3 Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului 1. Certificatul de urbanim informativ, se elaborează şi se eliberează în baza cererii, la care se anexează, în original şi în copie, buletinul de identitate (pentru persoana fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoana juridică).

2. Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile  și planul cadastral (în cazul divizării)

4 Termenele obţinerii serviciului: 20 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor

Certificat de urbanism pentru proiectare

1 Scopul serviciului public Certificatul de urbanism pentru proiectare este un act cu caracter reglementator, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect.

 

Certificat de urbanism pentru proiectare este primul document eliberat de APL care serveşte drept temei începerii procedurii de construcţie.

2 Organul emitent. Subdiviziunea organului emitent responsabilă de prestarea serviciului. Datele de contact si programul de lucru. Primăria Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 30 A

Buză Svetoslav-arhitect șef, et.1, b.19, tel. 025020804,

Programul de lucru: În zilele de lucru 8:00 – 17:00

3 Lista actelor necesare pentru obţinerea serviciului

 

1. Extrasul din Registrul Bunurilor Imobile, eliberat de către Î.S. „Cadastru”, însoţit de

2. Planul cadastral

3. Planul imobilului  (ii si iii după caz)

4. buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare/extrasul de registru (pentru persoană juridică);

5. Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi

6. Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului construit (se cere si de la vecini);

7. Schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef al oraşului, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului (proiectanți, firme licențiate);

8. Dovada privind achitarea plăţii care se va prezenta în momentul eliberării Certificatului de urbanism pentru proiectare.]

9. Aviz de la Ministerul Culturii în cazul amplasării în preajma monumentelor incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova

4 Termenele obţinerii serviciului: 20 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor