×
Meniu

Programul Bugetării Participative, ediția 2024

Lansarea Programului Bugetării Participative, ediţia 2024

Primăria oraşului Floreşti anunță lansarea celei de-a 4-a ediții a programului de Bugetare participativă, pentru concursul de proiecte depuse de cetățeni, care vor fi implementate în 2024. Bugetarea participativă este un mecanism care permite cetăţenilor să participe în luarea deciziilor comunităţii şi să monitorizeze alocarea şi gestionarea a unei părţi din resurselor financiare publice de care dispune administraţia publică locală.

Propunerile de proiect trebuie  se încadreze în următoarele priorităţi de finanţare:

 • Extinderea și amenajarea spațiilor verzi în intravilanul orașului;
 • Reabilitarea/crearea zonelor de odihnă, locurilor de joacă pentru copii și obiectelor patrimoniului cultural;
 • Dezvoltarea infrastructurii stradale (alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale);
 • Dezvoltarea și diversificarea activităților socio-culturale, sanătate, educaționale și sportive;
 • Stimularea participării voluntarilor în activități comunitare;
 • Protecția mediului (salubritate și colectarea deșeurilor);
 • Alte domenii în corespundere cu prioritățile documentelor de planificare strategică locale aprobate. 

Propunerile de proiecte completate conform cerinţelor stabilite în Regulamentul cu privire la mecanismul de  implementare a programului de Bugetare Participativă pot fi depuse în perioada 15 februarie- 19 aprilie pe suport de hârtie în incinta Primăriei Floreşti, biroul 19, amplasat la et.1 sau expediată la adresa: primariafloresti8@gmail.com.

Pentru Programul de Bugetare Participativă în anul 2024 este prevăzută suma de 300 000 lei din bugetul local, valoarea maximă alocată pentru un proiect constituie suma de 100 000 lei.

Contribuția aplicantului în valoare monetară sau non-financiară de cel puţin 5 %  este obligatorie;

Pentru detalii puteți apela: 069227783, Ciubotaru Ana, specialist principal (atragerea investiţiilor).

Bugetarea participativăproiecte depuse în anul 2024

Primăria or. Floreşti informează că în cadrul ediției 2024 a Programului Bugetarii participative au fost depuse 7 proiecte pentru dezvoltarea orașului. Inițiativele înaintate de cetățeni se referă la următoarele domenii: extinderea și amenajarea spațiilor; reabilitarea/crearea zonelor de odihnă, a locurilor de joacă pentru copii și a obiectelor patrimoniului cultural; protecția mediului şi dezvoltarea infrastructurii stradale. Procedura de aplicare s-a încheiat la data de 19 aprilie.

În perioada imediat următoare, Comisia de evaluare se va întruni pentru examinarea proiectelor depuse de cetățeni, iar până la 30 aprilie,  dosarele vor fi evaluate din punct de vedere juridic și financiar. De asemenea, va fi apreciată conformitatea cu prioritățile stabilite de, criteriile de eligibilitate, fezabilitatea proiectului ș.a.

Bugetarea Participativăvalidarea proiectelor depuse

La data de 30 aprilie 2024, a avut loc Ședința Comisiei pentru evaluare a proiectelor depuse de cetățeni prin intermediul Programului Bugetarii Participative, ediția 2024 constituită conform Dispoziției Primarului nr 53-A din 18.03.2024.

Comisia de evaluare a examinat un număr de 7 de proiecte înaintate de grupuri de iniţiativă, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de  implementare a programului de Bugetare Participativă (BP) numit și ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE” în orașul Florești” și criteriile de evaluate stabilite: relevanța proiectului; bugetul, sustenabilitatea; domeniul ș.a.

În urma evaluării realizate, Comisia de evaluare a decis, că 5 proiectele depuse sunt valide şi trec în etapa următoare a procesului Bugetării Participative, iar alte  2 proiecte nu au întrunit criteriile de elegibilitate.

Astfel, în cadrul Cadrul Programului Bugetării Participative, ediţia 2024 au fost validate 5 proiecte, în conformitate cu tabelul de mai jos.

Nr. Titlul proiectului Aplicant Scopul Prioritatea de finanţare
1. Îmbunătăţirea căilor de acces pe str.M.Viteazul 29/1 pentru confortul cetăţenilor. Grup de iniţiativă  din str. Mihai Viteazul 29/1 Îmbunătăţirea condiţiilor comune a locatarilor blocului care va avea influenţă pozitivă asupra stării de sănătate fizică, motorie şi psihică a oamenilor. Dezvoltarea infrastructurii curţii blocului de locuit;
Reabilitarea zonei de odihna.
2. Reabilitarea şi modernizarea zonei de recreere destinat copiilor şi părinţilor de pe strada Miron Costin 16. Grup de iniţiativă  din str. Miron Costin 16 Îmbunătăţirea condiţiilor comune a locatarilor blocului. Reabilitarea şi crearea zonei de odihnă.
3. Îmbunătăţirea căilor de acces şi amenajarea trotuarului amplasat pe str.M.Viteazul 7 pentru mobilitatea în confortul cetăţenilor. Grup de iniţiativă  din str. Mihai Viteazul 7. Crearea unui mediu sigur, a unui spaţiu estetic plăcut pentru petrecerea timpului liber, dar şi îmbunătăţirea căilor de acces, prin pavarea curţii blocului locativ din str. Mihai Viteazul nr. 7. Dezvoltarea infrastructurii curţii blocului de locuit;
Reabilitarea zonei de odihna.
4. Reabilitarea terenului de joacă pentru copii din curtea blocului locativ din str.C.Porumbescu 6. Grup de iniţiativă  din str. C.Porumbescu 6. Oferirea copiilor şi părinţilor acestora un loc de joacă şi recreere modern, care corespunde necesităţilor fizice şi morale. Terenul de joacă este locul în care copiii petrec cea mai lungă perioadă din copilărie, în care se formează şi îşi extind, performează abilităţile. Reabilitarea/crearea zonelor de odihnă, a locurilor de joacă pentru copii şi a obiectelor patrimoniului cultural.
5 Amenajarea teritoriului în faţa blocului locativ str.Miron Costin 23/2. Grup de iniţiativă  din str. Miron Costin 23/2. Amenajarea unei zone de recreere pentru locatarii blocului din str. Miron Costin 23/2 Reabilitarea şi crearea zonei de odihnă.

 

Bugetare participativăproiecte câştigătoare

Stimaţi locuitori ai oraşului Floreşti!

Va aducem la cunoştinţă rezultatele apelului de concurs al proiectelor în cadrul Programului Bugetării Participative, ediţia 2024.

În acest an, în cadrul Programului vor fi finanţate următoarele 5 proiecte câştigătoare:

 1. Îmbunătăţirea căilor de acces pe str.M.Viteazul 29/1 pentru confortul cetăţenilor;
 2. Reabilitarea şi modernizarea zonei de recreere destinat copiilor şi părinţilor de pe strada Miron Costin 16;
 3. Îmbunătăţirea căilor de acces şi amenajarea trotuarului amplasat pe str.M.Viteazul 7 pentru mobilitatea în confortul cetăţenilor;
 4. Reabilitarea terenului de joacă pentru copii din curtea blocului locativ din str.C.Porumbescu;
 5. Amenajarea teritoriului în faţa blocului locativ str.Miron Costin 23/2.

Va aducem sincere felicitări şi va urăm succese pentru atingerea scopului propus, ne bucură faptul că vă pasă!