×
Meniu

Programul Bugetării Participative, ediția 2023

Lansarea Programului Bugetării Participative, ediţia 2023

Primăria oraşului Floreşti anunță lansarea celei de-a 3-a ediții a programului de Bugetare participativă, pentru concursul de proiecte depuse de cetățeni, care vor fi implementate în 2023. Bugetarea participativă este un mecanism care permite cetăţenilor să participe la luarea deciziilor şi să ia decizii privind alocarea şi gestionarea a unei părţi din resurselor financiare publice de care  dispune administraţia locală.

Propunerile de proiect trebuie să se încadreze în următoare priorităţile de finanţare:

 1. Extinderea și amenajarea spațiilor verzi în intravilanul orașului;
 2. Reabilitarea/crearea zonelor de odihnă, locurilor de joacă pentru copii și obiectelor patrimoniului cultural;
 3. Dezvoltarea infrastructurii stradale (alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale);
 4. Dezvoltarea și diversificarea activităților socio-culturale, sanătate, educaționale și sportive;
 5. Stimularea participării voluntarilor în activități comunitare;
 6. Protecția mediului (salubritate și colectarea deșeurilor);
 7. Alte domenii în corespundere cu prioritățile documentelor de planificare strategică locale aprobate. 

Propunerile de proiecte completate conform cerinţelor stabilite în Regulamentul cu privire la mecanismul de  implementare a programului de Bugetare Participativă pot fi depuse în perioada 15 februarie- 1 aprilie pe suport de hârtie în incinta Primăriei Floreşti, biroul 19, amplasat la et.1 sau expediată la adresa: primariafloresti8@gmail.com.

Decizia finală, privind proiecte care vor fi implementate, o veţi  lua DVS prin vot!

Pentru Programul de Bugetare Participativă în anul 2023 este prevăzută suma de 200 000 lei din bugetul local, valoarea maximă alocată pentru un proiect constituie suma de 50 000 lei.

Contribuția aplicantului în valoare monetară sau non-financiară de cel puţin 5 %  este obligatorie;

Mai mult ca atât, Asociația Obștească „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă” implementează în perioada ianuarie – iunie 2023,  proiectul „Consolidarea mecanismului de bugetare participativă în orașul Florești și comuna Ștefănești”, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul proiectului EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova” este implementat de un consorțiu format din trei organizații: EPD – Parteneriatul European pentru Democrație, ALDA – Asociația Europeană pentru Democrație Locală și PIN- Organizația neguvernamentală cehă People in Need. 

În cadrul acestui proiect, bugetul Programului Bugetării Participative va fi suplinit cu încă o suma de 150.000 lei!

Pentru detalii puteți apela: 068829952, Daurova Vladislava, specialist principal (atragerea investiţiilor).


Bugetarea participativă – proiecte depuse în anul 2023

Primăria or. Floreşti informează că în cadrul ediției 2023 a Programului Bugetarii participative au fost depuse 10 proiecte pentru dezvoltarea orașului. Inițiativele înaintate de cetățeni se referă la următoarele domenii: extinderea și amenajarea spațiilor; reabilitarea/crearea zonelor de odihnă, a locurilor de joacă pentru copii și a obiectelor patrimoniului cultural; protecția mediului şi dezvoltarea infrastructurii stradale. Procedura de aplicare s-a încheiat sâmbătă 31 martie.

În perioada imediat următoare, Comisia de evaluare se va întruni pentru examinarea proiectelor depuse de cetățeni, iar până la 15 aprilie,  dosarele vor fi evaluate din punct de vedere juridic și financiar. De asemenea, va fi apreciată conformitatea cu prioritățile stabilite de, criteriile de eligibilitate, fezabilitatea proiectului ș.a.


Bugetarea Participativă – validarea proiectelor depuse

La data de 10 aprilie 2023, a avut loc Ședința Comisiei pentru evaluare a proiectelor depuse de cetățeni, prin intermediul Programului Bugetarii Participative, ediția 2023, constituită conform Dispoziției Primarului nr 55-A din 27.03.2023.

Comisia de evaluare a examinat un număr de 10 de proiecte înaintate de grupuri de iniţiativă, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de  implementare a programului de Bugetare Participativă (BP) numit și ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE” în orașul Florești” și criteriile de evaluate stabilite: relevanța proiectului; bugetul, sustenabilitatea; domeniul ș.a.

În urma evaluării realizate, Comisia de evaluare a decis, că toate proiectele depuse sunt valide şi trec în etapa următoare a procesului Bugetării Participative.

Astfel, în cadrul Cadrul Programului Bugetării Participative, ediţia 2023 au fost validate 10  proiectele, în conformitate cu tabelul de mai jos.

Nr. Titlul proiectului Aplicant Scopul Prioritatea de finanţare
1. Crearea zonelor de odihnă şi amenajarea spaţiilor verzi în curtea blocului Mihai Viteazul 25&27 Grup de iniţiativă  din str. Mihai Viteazul 25 Îmbunătăţirea condiţiilor comune a locatarilor blocului şi identitatea vizuală, care va avea influenţă pozitivă asupra stării de sănătate fizică şi psihică a oamenilor. Extinderea și amenajarea spațiilor;
Crearea zonelor de odihnă;
Protecția mediului.
2. Crearea zonelor de odihnă şi amenajarea spatiilor verzi în curtea blocului Miron Costin  nr. 32 Grup de iniţiativă  din str. Miron Costin 32 Îmbunătăţirea condiţiilor comune a locatarilor blocului. Crearea zonei de odihnă.
3. Amenajarea unui teren de joacă pentru copiii din or. Floreşti, str. Mihai Viteazul 7,9 Grup de iniţiativă  din str. Mihai Viteazul 7,9 Oferi copiilor şi părinţilor acestora un loc de joacă şi recreere modern, care corespunde necesităţilor fizice şi morale. Terenul de joacă este locul în care copiii petrec cea mai lungă perioadă din copilărie, în care se formează şi îşi extind, performează abilităţile. Terenul de joacă are şi o menire pedagogică, nu doar de distracţie. Părinţii oferă astfel posibilitatea copiilor de a promova un mod sănătos şi activ de viaţă. Terenul de joacă este o alternativă a spaţiului propriu din apartament. Copiii îşi petrec timpul în aer liber. Reabilitarea/crearea zonelor de odihnă, a locurilor de joacă pentru copii ăi a obiectelor patrimoniului cultural.
4. Amenajarea zonei de odihnă în cartierul blocului locativ amplasat pe str. Miron Costin 23 Grup de iniţiativă  din str. Miron Costin 23 Amenajarea unei zone de recreere pentru locatarii blocului din str. Miron Costin 23/1. Reabilitarea zonei de odihnă.
5 Îmbunătăţirea căilor d e acces din curtea blocului situat pe str. Mihai Viteazul  5 Grup de iniţiativă  din str. Mihai Viteazul 5, Crearea unui mediu sigur, a unui spaţiu estetic plăcut pentru petrecerea timpului liber, dar şi îmbunătăţirea căilor de acces, prin pavarea curţii blocului locativ din str. Mihai Viteazul nr. 5 Dezvoltarea infrastructurii curţii blocului de locuit;
Reabilitarea zonei de odihna.
6. Reabilitarea şi modernizarea zonei de recreere destinat copiilor şi părinţilor de pe strada Miron Costin 16, oraşul Floreşti Grup de iniţiativă  din str. Miron Costin 16 O zonă de recreere este o oază de bucurie atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Acest loc îi vor ţine pe copii ocupaţi şi îi vor ajuta să+şi dezvolte abilităţile fizice şi cognitive, în timp ce părinţii se vor bucura de timpul plăcut alături de copiii lor. Pe lîngă toate acestea, este important să înţelegem că acest spaţiu ne va ajuta să-i convingem pe copii să socializeze cât mai mult în viaţa reală, iutînd de toate jocurile virtuale care le-au acaparat tot timpul liber. În urma amenajării zonei impactul vizual va fi ireproşabil şi totodată oraşul nostru va deveni din ce în ce mai frumos. Reabilitarea/ crearea zonelor de odihna, locurilor de joaca pentru copii si obiectelor patrimoniului cultural.
7. Condiţii mai bune de acces la servicii educaţionale şi sportive pentru 200 copii şi tineri ai or. Floreşti Clubul de adolescenţi “Luceafărul” Crearea condiţiilor de acces în siguranţă pentru circa 200 de copii şi tineri la clubul pentru adolescent “Luceafărul”. Reabilitarea infrastructurii cultural-sportive.
8. Amenajarea cartierului pe str. Speranţa 3 Grup de iniţiativă  din str. Speranţa 1-3 Amenajarea cartierului blocului locativ pe str. Speranţa 3, Speranţa 1 pentru crearea condiţiilor mai bune pentru deplasarea locuitorilor şi de a crea un aspect frumos zonei date. Reabilitarea cartierului blocului locativ.
9. Dezvoltarea infrastructurii stradale Grup de iniţiativă  din str.  Bd. Victoriei 13,15,17,19 În conformitate cu proiectul prezentat de reabilitare a unei curţi comune din or. Floreşti str. bd. Victoriei 13-19 care cuprinde patru blocuri de locuit cu 5 nivele, şi cuprinde în total 110 apartamente, urmează a fi amenajate curţile blocurilor cu gard de protecţie a grădinilor din faţa curţilor cu o lungime de 150m şi înălţime de 0,5 m. În special, agentul economic de profil va executa o serie complexă de lucrări pentru a reabilita integral curtea comună- amenajarea zonei verzi din faţa blocurilor ( instalare gardului de protecţie). Reabilitarea curţii blocurilor.
10. Sistem Intelegent pentru Trecerile Pietonale: Floreşti- O comunitate mai Sigură Consiliul Raional al Tinerilor din Floreşti Promovarea siguranţei pietonilor din or. Floreşti prin instalarea unui sistem intelegent de iluminare şi semnalizare a trecerilor pietonale, în spiritual reducerii numărului accidentelor rutiere în care sunt implicaţi pietonii. Dezvoltarea infrastructurii stradale.

Bugetare participativă – proiecte câştigătoare

Stimaţi locuitori ai oraşului Floreşti!

Va aducem la cunoştinţă rezultatele apelului de concurs al proiectelor în cadrul Programului Bugetării Participative, ediţia 2023.

În acest an, în cadrul Programului vor fi finanţate următoarele 5 proiecte câştigătoare:

 1. Crearea zonelor de odihnă şi amenajarea spaţiilor verzi în curtea blocului Miron Costin 32;
 2. Amenajarea unui teren de joacă pentru copiii din or. Floreşti, str. Mihai Viteazul 7,9;
 3. Îmbunătăţirea căilor de acces din curtea blocului situat pe str. Mihai Viteazul 5;
 4. Amenajarea zonei de odihnă în cartierul blocului locativ amplasat pe str. Miron Costin 23;
 5. Condiţii mai bune de acces la servicii educaţionale şi sportive pentru 200 copii şi tineri ai or. Floreşti;

Va aducem sincere felicitări şi va urăm succese pentru atingerea scopului propus, ne bucură faptul că vă pasă!