Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNȚ

de angajare Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de: secretar al Consiliului orăşenesc Floreşti  Scopul general al funcţiei: Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Floreşti.  Sarcinile de bază: 1. Avizarea proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnarea deciziilor; 2. Asigurare efectuării lucrărilor de secretariat, pregătirea materialele pe marginea problemelor […]

Solidarizarea cetățenilor prin colectare de donații pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin COVID-19

Primăria or. Florești îndeamnă cetățenii să dea dovadă de solidaritate și bunăvoință contribuind fiecare după posibilități, pentru a depăşi situaţia de criză în care ne aflăm, pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 în orașul Florești. Această campanie de colectare a fondurilor sunt pentru susținerea instituțiilor medicale și persoanelor aflate în dificultate pe perioadă epidemiologică. Anunțăm că Primăria […]

Mesaj de felicitare!

Stimate doamne, domnişoare! Ziua de 8 Martie este ziua feminităţii, a frumuseţii, a dragostei, ziua în care femeia –  fiinţa delicată, sensibilă, cea care dă viaţă, este în centrul atenţiei. În această zi specială cu toţii transmitem femeilor din viaţa noastră un gând bun pentru că sunteţi cele care ne înseninează zilele, pentru că sunteţi […]

ANUNT de angajare

Primăria or. Floreşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de: SPECIALIST PRINCIPAL (jurist)  Scopul general al funcţiei: Asigurarea asistenţei juridice Primăriei şi Consiliului orăşenesc Sarcinile de bază: Asigurarea asitenţei juridice pe toate cauzele în instanţele de judecată; Acordarea asistenței juridice pe chestiunile ce țin de competența APL funcționarilor și serviciilor publice subordonate ; Elaborarea […]

ANUNT de angajare pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de: SPECIALIST PRINCIPAL (domeniul funciar)

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de: SPECIALIST PRINCIPAL (domeniul funciar) Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei fondului funciar şi hotarelor oraşului Sarcinile de bază: Atribuirea şi evidenţa sectoarelor pentru construcţie locativa ; Participarea la procesele de examinare a proiectelor de organizare a terenurilor. La concurs pot candida persoanele care întrunesc […]

ANUNT de angajare pentru ocuparea funcţiei vacante de SPECIALIST superior (domeniul fiscal)

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: SPECIALIST superior  (domeniul fiscal) Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei integrale şi conforme a contribuabililor – pesoane fizice. Sarcinile de bază: Întocmirea avizelor de plată a obligaţiunilor fiscale, distribuirea formularelor tipizate de dare de seamă fiscală; 2.Pregătirea şi prezentarea către consiliului local a listei persoanelor […]

ANUNT de angajare pentru ocuparea funcţiei vacante de Director la Grădiniţa de copii nr. 2 din or. Floreşti

ANUNT  de angajare Primăria or. Floreşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de: Director la Grădiniţa de copii nr. 2 din or. Floreşti La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii: Deţin cetăţenia Republicii Moldova; Au studii superioare; Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; Cunosc limba […]