×
Meniu

ANUNŢ la funcţia publică vacantă de specialist principal relaţii cu publicul

Primăria or. Floreşti (MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A) În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal relaţii cu publicul. Scopul general […]

Înștiințare!

La data de 12 februarie 2024, ora 10:00 va avea loc şedinţa Consiliului orăşenesc Floreşti, în sala de şedinţe a primăriei cu ordinea de zi: 1. Cu privire la transmiterea sectorului de teren aferent construcţiei din str. xxxxxx; Raportor: Druzeac Maricica, specialist principal 2. Cu privire la transmiterea sectorului de teren aferent construcţiei din str. […]

ANUNŢ

Primăria or. Floreşti (MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A) În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în construcții, gospodărie comunală și drumuri. Scopul general al funcţiei: Controlul […]

Notă Informativă

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante a Primăriei or. Floreşti, informează că în rezultatul petrecerii concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în atragerea investiţiilor, au promovat concursul şi au obţinut nota finală următorii  candidaţi: Ciubotaru Ana -8,11; Iuraş Tatiana -7,0 şi Ţugui Inna -6,73. Se consideră  învingător al Concursului dna Ciubotaru Ana. […]

ANUNŢ!!!

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante a Primăriei or. Floreşti, informează că, în rezultatul examinării dosarelor depuse pentru la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în atragerea investiţiilor, au fost admişi patru candidaţi: Strîmbanu Cristina; Ciubotaru Ana; Iuraş Tatiana şi Ţugui Inna. Proba scrisă se va desfăşura la 29 ianuarie 2024, ora […]

Înștiințare!

La data de 23 ianuarie 2024, ora 10:00 va avea loc şedinţa Consiliului orăşenesc Floreşti, în sala de şedinţe a primăriei cu ordinea de zi: 1) Cu privire la înaintarea proiectului pentru finanțare în cadrul Programului Național “Satul European/ediția II 2024 Raportor: Gangan Iurie, primar 2) Cu privire la aprobarea normelor de consum pentru unităţile […]

Mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou pe stil vechi

Stimaţi floreşteni! Suntem în perioada sfintelor sărbători de iarnă – Crăciunul şi Anul Nou, cînd ne bucurăm de farmecul şi frumuseţea lor, şi vin către Dumneavoastră cu cele mai sincere urări de bine, prosperitate, sănătate şi belşug. Vă doresc un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. Fie ca […]

Felicitare cu Nașterea Domnului. LA MULȚI ANI!

DRAGI FLOREŞTENI! În ajunul Sfintelor sărbători de iarnă vin să vă felicit cu NAŞTEREA DOMNULUI şi Vă transmit cele mai alese gînduri de bine şi pace. Fie ca Sărbătoarea Sfîntă a NAŞTERII DOMNULUI să reverse peste voi sănătate şi belşug, bucurii şi speranţe, iar colindele duioase să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale şi […]