×
Meniu

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului Orășenesc Floreşti

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului Orășenesc Floreşti anunţă rezultatele la proba scrisă, desfăşurată la data de 13.12.2022. Proba scrisă a fost promovată de doi candidaţi: Furdui Angela şi Oală Igor. Interviul v-a avea loc la data de 16.12.2022 ora 09:00 în Sala de Şedinţă a Primăriei or. Floreşti.

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: secretar al Consiliului orăşenesc Floreşti

Scopul general al funcţiei: Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Floreşti.  Sarcinile de bază: 1. Avizarea proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnarea deciziilor; 2. Asigurare efectuării lucrărilor de secretariat, pregătirea materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local; 3. Asigurarea includerii actelor autorității administrației publice locale în Registrul de […]

Lista candidaţilor admişi la concurs pentru funcţia publică vacantă de Specialist principal (atragerea investiţiilor) în cadrul Primăriei or. Floreşti

Sunt admiși la concurs pentru funcția publică vacantă de Specialist principal în atragerea investiţiilor următorii candidați: Daurova Vladislava Chilari Svetlana Proba scrisă se va desfășura la data de 26 septembrie 2022, ora 10:00, str. Ştefan cel Mare nr. 30 a, sala de şedinţe a Primăriei or. Floreşti.

Primăria or. Floreşti lansează concursul de proiecte în cadrul Programului de Bugetare participativă

Primaria or. Floreşti lansează concursul de proiecte în cadrul Programului de Bugetare participativă în perioada 05 mai — 25 mai 2022. Propunerile de proiecte completate conform formularului pot fi expediate pe email-ul: primariafloresti8@gmail.com şi depuse pe suport de hîrtie la sediul Primăriei or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 30, biroul 19. Pentru mai multe detalii despre programul de […]