×
Meniu

Pentru informare!

Dragi floreșteni!

Primăria or. Florești Vă informează că, Societatea pe Acțiuni „Serviciul de Salubrizare Florești” a fost fondată de acționarii:
1. Consiliul raional Floreși;
2. Consiliul orășenesc Florești;
3. Consiliul orășenesc Ghindești;
4. Consiliul orășenesc Mărculești;
5. Consiliul local al s. Băhrinești;
6. Consiliul local al com. Ghindești;
7. Consiliul local al com. Gura Camencii;
8. Consiliul local al s. Lunga;
9. Consiliul local al s. Mărculești;
10. Consiliul local al com. Pragila;
11. Consiliul local al s. Rădulenii Vechi;
12. Consiliul local al com. Vărvăreuca;

Astfel, Societatea pe Acțiuni „Serviciul de Salubrizare Florești” este o întreprindere raională și respectiv ea nu este subordonată primăriei orașului Florești, așa cum consideră marea majoritate a locuitorilor or. Florești.

Contractul de delegare a serviciilor de salubrizare încheiat între Primăria or. Florești și SA „Serviciul de Salubrizare Florești” prevede că, obiectul contractului este furnizarea serviciilor publice de salubrizare, care cuprind activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere.

Una din obligațiile SA „Serviciul de Salubrizare Florești” (art.11 pct.3 din Contract) este colectarea deșeurilor de la toți utilizatorii contractați și de la toate punctele de colectare din aria de acoperire.

Deșeuri reprezintă atît deșeurile reciclabile cît și cele reziduale. Deșeurile se colectează din tomberoane de la punctele de colectare și locurile publice, frecvența de colectare fiind de 3 ori pe săptămînă.

Punctele de colectare sunt întreținute în condiții salubre, fiind curățate odată cu ridicarea deșeurilor de către angajații SA „Serviciul de Salubrizare Florești”.

Nu sunt colectate de SA „Serviciul de Salubrizare Florești” deșeurile obținute ca rezultat a activității serviciului de amenajare a primăriei or. Florești (măturarea străzilor, defrișarea copacilor).

Evacuarea deșeurilor menajere obținute ca rezultat a activității cetățenilor și agenților economici din oraș ține de SA SA „Serviciul de Salubrizare Florești”.

Colectarea (ridicarea) deșeurilor agricole, animaliere, de construcție, industriale se efectuează individual, la comanda cetățenilor sau agenților economici, conform unei plăți suplimentare.

P.S. În caz de neevacuare la timp a deșeurilor menajere, de întreținere a punctelor de colectare în condiții nesalubre sau alte probleme, ce țin de colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor menajere, contactați conducerea SA „Serviciul de Salubrizare Florești”.