×
Meniu

Stimaţi Floreşteni!

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că, în Republica Moldova se înregistrează un număr sporit de arderi necontrolate, ca urmare a acţiunilor de curăţire a terenurilor, precum şi aprinderii ilegale a vegetaţiei uscate.

Cetăţenii ard miriştile, resturile menajere ori vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiţii de vînt ori amplasînd grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea şoproanelor locative, adăposturilor de animale sau furajelor. Acest lucru conduce la răspîndirea rapidă a focului la locuinţe, anexele acestora, sau fîşii forestiere, înregistrîndu-se pagube mari, totodată avînd un impact negativ asupra mediului înconjurător.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, Primăria  or.Floreşti se adresează cu un apel la cetăţeni să respecte măsurile spscifice de prevenire a incendiilor şi anume:

– nu utilizaţi focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vînt;

– nu utilizaţi focul deschis la o distanţă mai mică de 50 m faţă de clădiri, instalaţii, materiale sau substanţe combustibile;

– nu lăsaţi focul deschis fără supraveghere;

– nu aruncaţi mucuri de ţigară,chibrituri aprinse sau materiale care mocnesc în vegetaţia uscată;

– respectaţi modul stabilit de colectare, păstrare şi transportare a resturilor vegetale;

-supravegheaţi în permanenţă copiii şi interziceţi jocul acestora cu surse care ar putea provoca incendii( chibrituri, brichete, etc.);

– la depistarea focarelor de ardere apelaţi la numărul de telefo 112 şi după posibilitate, întreprindeţi măsuri de lichidare a arderii , respectînd măsurile de securitate.

Respectănd măsurile de prevenire a incendiilor, Vă protrejaţi viaţa şi bunurile materiale