×
Meniu

Înștiințare!

La data de 23 ianuarie 2024, ora 10:00 va avea loc şedinţa Consiliului orăşenesc Floreşti, în sala de şedinţe a primăriei cu ordinea de zi:

1) Cu privire la înaintarea proiectului pentru finanțare în cadrul Programului Național “Satul European/ediția II 2024
Raportor: Gangan Iurie, primar
2) Cu privire la aprobarea normelor de consum pentru unităţile de transport şi alte maşini folosite în procesul de amenajare şi salubrizare
Raportor: Sîngureanu Sergiu, contabil-șef
3) Cu privire la casarea unor bunuri
Raportor: Sîngureanu Sergiu, contabil-șef
4) Cu privire la modificarea bugetului orășenesc pentru anul 2024
Raportor: Sîngureanu Sergiu, contabil-șef
5) Privind modificarea Deciziei nr.06/01 din 28.11.2023 ,,Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Floreşti Raportor: Furdui Angela, secretara Consiliului orășenesc
6) Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă
Raportor: Rotarciuc Olesea, viceprimar
7) Cu privire la modificare Regulamentului privind constituirea și utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului orăşenesc pe anul 2024
Raportor: Rotarciuc Olesea, viceprimar
8) Cu privire la aprobarea structurii și efectivului – limită ale structurilor şi serviciilor publice din subordinea primăriei or. Florești
Raportor: Gangan Iurie, primar
9) Cu privire la numirea viceprimarului or. Florești
Raportor: Gangan Iurie, primar
10) Cu privire la numirea viceprimarului or. Florești
Raportor: Gangan Iurie, primar
11) Cu privire la încetarea mandatului de viceprimar
Raportor: Gangan Iurie, primar