×
Meniu

Înștiințare!

La data de 28 noiembrie 2023, ora 10:00 va avea loc şedinţa Consiliului orăşenesc Floreşti în sala de şedinţe a primariei cu ordinea de zi:

1) Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orășenesc Florești;
Raportor: Furdui Angela, secretara Consiliului orășenesc Florești
2) Cu privire la corelarea bugetului orășenesc pentru anul 2023;
Raportor: Sîngureanu Sergiu, contabil-șef
3) Cu privire la modificarea bugetului orășenesc Florești pentru anul 2023;
Raportor: Sîngureanu Sergiu, contabil-șef
4) Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024;
Raportor: Grinevici Alina, specialist superior
5) Cu privire la stabilirea mărimii cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2024;
Raportor: Chihai Doina, specialist principal
6) Cu privire la mărimea plăţii anuale de locaţiune şi folosire a terenurilor aferente întreprinderilor, construcţiilor nefinalizate, a terenurilor publice şi plăţii de arendă a terenului agricol pentru anul 2024.
Raportor: Grinevici Alina, specialist superior.