×
Meniu

ANUNŢ Privind iniţierea elaborării proiectului de decizie

Titlul deciziei

 

Cu privire la aprobarea bugetului or. Floreşti pentru anul 2024
Argumentarea necesităţii de a adopta decizia Scopul proiectului este:

– aprobarea volumului total al bugetului or. Floreşti la partea de venituri şi partea de cheltuieli pentru a. 2024;

– elaborarea şi aprobarea bugetului local conform Setului metodologic;

– respectarea cadrul legislativ şi normativ în vigoare;

 

Procedura de consultare aplicabilă (avize în formă scrisă, audiere, consultare, dezbatere publică, sondaj de opinie, crearea grupurilor de lucru cu participarea reprezentanţilor societăţii civile) Consultare, avize în formă scrisă
Termenul limită pentru prezentarea recomandărilor Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 15.11.2023, la adresa electronică primariafloresti8@gmail.com
Date de contact a persoanei responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor Singureanu Sergiu, contabil-şef

Tel: 0250-2-23-38