×
Meniu

ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE TERENURI

Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţă că, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) anunţă lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvenţiei în avans pentru proiectele investiţionale privind lucrările de îmbunătăţiri funciare, ameliorarea şi protecţia solului.

In scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol, începând cu 10 martie curent până la 21 aprilie 2023, se desfăşoară procesul de depunere a cererilor de solicitare a finanţărilor pentru proiectele investiţionale privind lucrările de îmbunătăţiri funciare.

Deţinătorii de terenuri pot obţine suport din partea statului pentru următoarele măsuri:
– prevenirea şi combaterea eroziunii solului;
– ameliorarea chimică a solurilor;
– conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor.

De menţionat este faptul că suportul statului constituie 80 % din valoarea proiectului eligibil ce nu va depăşi 1 milion de lei.

In scopul înţelegerii şi interpretării fără echivoc a tuturor normelor şi procedurilor legate de acordarea subvenţiilor în avans pentru proiectele investiţionale de îmbunătăţiri funciare, poate fi consultat Ghidul solicitantului pe adresa: http://aipa.gov.md/sites/default/files/avans-funciar/Ghidul%20solicitantului.pdf.

Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans urmează să fie depus de către solicitant la secţia/serviciul teritorial al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, din aria în care solicitantul va efectua investiţia.

Drept urmare, informăm solicitanţii că pachetul de documente necesar, ce urmează a fi depus, poate fi accesat pe site-ul AIPA https://bit.lv/3wOOGNe.