×
Meniu

ANUNT !

SA „Servicii Salubrizаrе Flоrеşti” acordă servicii suplimentarе de еvасuаrе а dеşеurilоr nеmеnаjеrе (сrеngi, frunze uscate, deşeuri de construcţii, deşeuri аnimаliеrе), contra рlаtă suрlimеntаră.

Relații la tel. (0250) 2 10 81