×
Meniu

Astăzi, 22 februarie 2023, Consiliul orășenesc Florești a fost convocat în ședință

Astăzi, 22 februarie 2023, în sala de şedinţe a primăriei or. Floreşti a avut loc şedinţa Consiliului orăşenesc convocată prin dispoziţia primarului nr. 17-A din 17.02.2023. La şedinţă au participat: primarul oraşului, dl Iurie Gangan, viceprimarii dna Olesea Rotarciuc şi dl Dumitru Găluşcă, specialiştii primăriei.

La începutul ședinței a fost onorată simbolica de Stat a Republicii Moldova.
În calitate de președinte al ședinței, a fost ales consilierul Crîjanovschi Ruslan.

În cadrul şedinţei au fost examinate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din or. Floreşti pentru anii 2023-2025;
             Raportor: Rotarciuc Olesea, viceprimar
2. Cu privire la delegarea reprezentantului APL în consiliul de administraţie al Şcolii Spotive pentru Copii şi Juniori;
             Raportor: Gangan Iurie, primar
3. Cu privire la aprobarea lucrărilor de întreținere/construcție preconizate pe parcursul anului 2023.
             Raportor: Găluşcă Dumitru, viceprimar
4. Cu privire la modificarea deciziei nr.06/06 din 19 iulie 2007 ”Cu privire la patrimoniul or. Florești” ;
             Raportor: Druzeac Maricica, specialist principal
5. Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă (comisia în domeniul social);
             Raportor: Raportor: Rotarciuc Olesea, viceprimar
6. Cu privire la vânzarea-cumpărarea sectorului de teren aferent construcţiei din str.31 august 1989,nr.57/1.
             Raportor: Munteanu Ion, specialist principal
7. Cu privire la scutirea de plata taxei de piaţă.
             Raportor: Grinevici Alina, specialist superior
8. Cu privire la modificarea bugetului orăşenesc pentru anul 2023.
             Raportor: Sîngureanu Sergiu, contabil-şef
9. Cu privire la corectarea erorilor comise în urma delimitărilor masive.
             Raportor: Druzeac Maricica, specialist principal.
10. Privind modificarea Deciziei nr.09/02 din 29.11.2019 “Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc Floreşti.
             Raportor: Furdui Angela, secretar al Consiliului orăşenesc.

Doritorii de a se informa mai detaliat privind deciziile adoptate, pot accesa pagina oficială a Primăriei or. Floreşti – https://primariafloresti.md/ la compartimentul „Deciziile Consiliului”.