×
Meniu

Știri și Evenimente

Anunţ consultare publică

Primăria or. Florești  anunţă consultări publice pe data de 11 martie 2024, ora 1500, în sala Casei de Cultură din or. Florești, asupra proiectelor de decizie: Privind modificarea deciziei nr. 06/05 din 28.11.2023 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024” (https://primariafloresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2024/02/Decizie-privind-modificarea-taxelor-locale.pdf ); Privind modificarea deciziei nr. 06/06 din […]

ANUNŢ la funcţia publică vacantă de specialist principal relaţii cu publicul

Primăria or. Floreşti (MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A) În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal relaţii cu publicul. Scopul general […]

Înștiințare!

La data de 12 februarie 2024, ora 10:00 va avea loc şedinţa Consiliului orăşenesc Floreşti, în sala de şedinţe a primăriei cu ordinea de zi: 1. Cu privire la transmiterea sectorului de teren aferent construcţiei din str. xxxxxx; Raportor: Druzeac Maricica, specialist principal 2. Cu privire la transmiterea sectorului de teren aferent construcţiei din str. […]

ANUNŢ

Primăria or. Floreşti (MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A) În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în construcții, gospodărie comunală și drumuri. Scopul general al funcţiei: Controlul […]

Notă Informativă

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante a Primăriei or. Floreşti, informează că în rezultatul petrecerii concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în atragerea investiţiilor, au promovat concursul şi au obţinut nota finală următorii  candidaţi: Ciubotaru Ana -8,11; Iuraş Tatiana -7,0 şi Ţugui Inna -6,73. Se consideră  învingător al Concursului dna Ciubotaru Ana. […]

ANUNŢ!!!

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante a Primăriei or. Floreşti, informează că, în rezultatul examinării dosarelor depuse pentru la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în atragerea investiţiilor, au fost admişi patru candidaţi: Strîmbanu Cristina; Ciubotaru Ana; Iuraş Tatiana şi Ţugui Inna. Proba scrisă se va desfăşura la 29 ianuarie 2024, ora […]

Expediază mesaj