×
Meniu

Deciziile Consiliului

Martie 2018

Decizie Din 26.03. 2018 nr.01/02 Cu privire la situaţia social-economică a oraşului pe anul 2017

Decizie Din 26.03. 2018 nr.  01/03 Cu privire la executarea

Decizie Din 26.03.2018 nr.01/04 Cu privire la rezultatele inventarierii anuale a bunurilor proprietate a orașului

Decizie Din 23.03.2018 nr. 01/05 Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea de către copii a instituțiilor preșcolare în anul bugetar 2018

Decizie Din 26.03.2018  nr. 01/06 Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezervă

Decizie Din 26.03.2018 nr. 01/08 Cu privire la scutirea de plată ,,Direcția Asistență Socială și Protecți Familiei” pentru închirierea încăperilor şi serviciilor comunale acordate în anul  2018.

Decizie Cu privire la modificarea deciziei nr. 10/06 din 07.12.2017 „Cu privire la stabilirea mărimii cotelor ale taxelor locale pentru anul 2018”

Decizie Din 26.03.2018 nr. 01/08 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pe anii 2018-2020


Decembrie 2017

Decizie cu privire la stabilirea mărimelor cotelor ale taxelor locale pentru anul 2018

Anexa Taxe locale pentru anul 2018

Decizie cu privire la bugetul orăşenesc pentru anul 2018


Iunie 2017

Decizie nr. 06-01 din  28 iunie 2017 Cu privire la abrogarea deciziei nr 07.01 din 23 octombrie 2014

Decizie nr. 06-03 din 28 iunie 2017 Privind modificarea deciziei nr 04.25 din 16 mai 2017 


Mai 2017

Decizie Din 16 mai 2017 nr.04.01 Cu privire la rezultatele obținute de către

Decizie Din 16 mai 2017nr. 04.02 Cu privire la modificarea

Decizie Din 16 mai 2017nr.04.04 Cu privire la modificarea componenţei Comisiei Administrative

Decizie Din 16 mai 2017 nr.04.05Cu privire la modificarea componenţei Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor

Decizie Din 16 mai 2017 nr.04.07 Cu privire la scutirea de plată în

Decizie Din 16 mai 2017 nr. 04.08 Cu privire la cererea cet. Zaincicovschii Maria privind schimbarea destinaţiei construcţiei

Decizie Din 16 mai 2017 nr. 04.09Cu privire la cererea cet. Dolghii Violeta privind schimbarea destinaţiei construcţiei

Decizie Din 16 mai 2017nr. 04.10 Cu privire la cererea cet. Zdraguş Mihail privind schimbarea destinaţiei construcţiei

Decizie Din 16 mai 2017nr. 04.11Cu privire la cererea cet. Rotaru Irina privind schimbarea destinaţiei construcţiei

Decizie Din 16 mai 2017 nr. 04.12Cu privire la cerere cet. Ciocan Vera privind amplasarea construcţiei

Decizie Din 16 mai 2017 nr. 04.13Cu privire la cererea cet. Popesco Eufrosiniaprivind schimbarea destinaţiei construcţiei

Decizie Din 16 mai 2017 nr.04.14 Cu privire la actualizarea

Decizie Din 16 mai 2017nr. 04.15 Cu privire la formarea

Decizie Din 16 mai 2017_nr. 04.16 Cu privire la confirmarea

Decizie din 16 mai 2017 nr. 04.22Cu privire la modificarea deciziei consiliului orășenesc Florești nr.05.08 din 01 noiembrie 2007.

Decizie din 16 mai 2017 nr. 04.25 Cu privire la delegarea atribuţiilor


Decembrie 2016

Decizie Din 26 decembrie 2016 nr. 14/12

Decizie Din 26 decembrie 2016 nr.14.03 Cu privire la bugetul orăşenesc pe anul 2017

Anexa nr.1 la decizia Consiliului orăşenesc nr.14.03 din 26 decembrie 2016 Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului orăşenesc pe anul 2017

Anexa nr.2 la decizia Consiliului orăşenesc nr.14.03 din 26 decembrie 2016 Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc pe anul 2017

Anexa nr.3 la decizia Consiliului orăşenesc nr.14.03 din 26 decembrie 2016

Anexa nr.8 la decizia Consiliului orăşenesc nr.14.03 din 26 decembrie 2016

Anexa nr.9 la decizia Consiliului orăşenesc nr.14.03 din 26 decembrie 2016

Notă informativă privind suma transferurilor cu destinaţie specială…

Notă informativă privnd administraţia public locală


Decembrie 2015

Proces-verbal nr. 11 Din 3 decembrie 2015 Total membri ai Consiliului – 23, din ei prezenţi – 20; Preşedinte al şedinţei – Rusu Svetlana

Proces-verbal nr. 13 Din 29 decembrie 2015 Total membri ai Consiliului – 23, din ei prezenţi – 10;

Proces-verbal nr. 12 Din 17 decembrie 2015 Total membri ai Consiliului – 23, din ei prezenţi la începutul şedinţei– 23; Preşedinte al şedinţei – Voleanschi Alexei


Octombrie 2015

Proces-verbal nr. 8 Din 1 octombrie 2015 Total membri ai Consiliului – 23, din ei prezenţi – 22; Preşedinte al şedinţei – Vacarciuc Mihail

Proces-verbal nr. 9 Din 8 octombrie 2015 Total membri ai Consiliului – 23, din ei prezenţi – 22; Preşedinte al şedinţei – Afanasiev Leonid

Proces-verbal nr. 10 Din 18 noiembrie 2015 Total membri ai Consiliului – 23, din ei prezenţi la începutul şedinţei-21; Preşedinte al şedinţei – Martirosian Vrej


Septembrie 2015

Proces verbal,nr.7

Proces verbal, nr.6


August 2015

Proces-verbal,nr.5

Proces verbal nr.4


Iulie 2015

Proces-Verbal nr.1

Proces verbal nr.2

Proces-verbal nr.3


Aprilie 2015

Din 24 aprilie 2015


Anul 2015

Proces-verbal nr. 01 Din 12 februarie 2015

Proces-verbal nr. 02 Din 12 martie 2015


Anul 2014

Decizie Cu privire la bugetul orăşenesc pe anul 2015


Noiembrie

Proces verbal nr. 08 Din 13 noiembrie 2014


Octombrie

Proces Verbal Din 23 octombrie 2014


Septembrie

Proces Verbal din Din 19 septembrie 2014


Iulie

Proces-verbal nr. 05 din 11 iulie 2014


Aprilie

Proces verbal nr.04 Din 17 aprilie 2014


Martie

Proces-verbal nr. 02 Din 13 martie 2014

Proces-verbal nr. 03 verbal Din 26 martie 2014


Februarie

Proces-verbal nr. 01 Din 6 februarie 2014


Anul 2013

Decizie Din 19 noiembrie 2013 nr.09.04 Cu privire la stabilirea mărimii cotelor concrete ale taxelor locale pentru anul 2014

Anexă la decizia Consiliului orăşenesc nr.09.04 din 19 noiembrie 2013

Decizie Din 13 decembrie 2013 nr.10.01 Cu privire la bugetul orăşenesc pe anul 2014