×
Meniu

Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) în sectorul Managementului deșeurilor solide (MDS) în raionul Florești s-a întrunit în şedinţă

În incinta ADR Nord, la 18 martie anul curent, a avut loc şedinţa de constituire a Comitetului Director Local pentru implementarea proiectului pilot,,Îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raionul Floreşti. La şedinţa respectivă a fost aprobat Regulamentul de funcţionare a comitetului Director Local,  a fost ales comitetul în componenţa: preşedinte-Şura Procopii(vicepreşedintele raionului Floreşti), […]

Primarul oraşului a raportat la 12 martie 2015, Consiliului local despre situaţia social – economică a oraşului în anul 2014

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală (art. 29, lit. o)) prezint Consiliului orăşenesc  raportul cu privire la situaţia social-economică a oraşului în a. 2014. Misiunea administraţiei publice locale a oraşului Floreşti este de a presta servicii calitative comunităţii, avînd ca bază principiul non-discriminării, prin dezvoltarea sistemului […]

Adunarea Generală a SA,,Servicii Salubrizare Floreşti”

La data de 20 martie 2015, a avut loc Adunarea Generală a SA,,Servicii Salubrizare Floreşti”. Conform agendei propuse, a avut loc alegerea preşedintelui consiiului de administrare a SA,,Servicii salubrizare Floreşti”, alegerea secretarului consiliului de administrare  a SA,,Servicii salubrizare Floreşti”. astfel drept preşedinte a fost ales dl.Cojocaru Grigore(primarul oraşului Floreşti) , iar secretar-Chetraru Sergiu (şeful Direcţiei […]

Ședința ADR NORD

Autoritățile publice locale și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din raionul Florești s-au reunit joi, 29 ianuarie, în incinta Consiliului raional Florești, unde au participat la o ședință de inițiere în procesul de elaborare a capitolului „Managementul deșeurilor solide” (MDS) din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Florești (SDSE Florești). În perioada următoare, până în lunile septembrie-octombrie, Agenția […]

Proiectul strategiei de dezvoltare socio-economică integrată a oraşului Floreşti pentru anii 2015-2020

Vineri la ora 13.00 în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Floreşti vor avea loc audieri publice pe marginea acestui proiect, unde sunt invitaţi toţi doritorii,  care îşi pot confirma prezenţa pe pagina de facebook a primăriei Floreşti. În cazul în care apar careva incertitudini ,obiecţii ,propuneri vis a vis de proiectul prezentat suntem deschişi […]