Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNT de angajare

Primăria or. Floreşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de:

SPECIALIST PRINCIPAL (jurist)

 Scopul general al funcţiei:

Asigurarea asistenţei juridice Primăriei şi Consiliului orăşenesc

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea asitenţei juridice pe toate cauzele în instanţele de judecată;
 2. Acordarea asistenței juridice pe chestiunile ce țin de competența APL funcționarilor și serviciilor publice subordonate ;
 3. Elaborarea şi prezentarea proiectelor de decizii către Consiliul local.

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare în domeniul juridic/administraţie publică;
 • Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Cunosc limba de stat;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Au experienţă de lucru în domeniul juridic/administraţie publică.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • curriculum vitae
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • alte documente relevante.

Bibliografia concursului:

 

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul civil al Republicii Moldova
 3. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
 4. Codul contraven’ional al Republicii Moldova
 5. Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
 6. Legea 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative
 7. Legea nr. 158 –XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public

 1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Candidaţii pot depune dosarul, pînă la data de 20.03.2020 la Primăria or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 30 A, biroul 13.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 068033166