Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNT de angajare pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de: SPECIALIST PRINCIPAL (domeniul funciar)

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de:

SPECIALIST PRINCIPAL (domeniul funciar)

Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei fondului funciar şi hotarelor oraşului

Sarcinile de bază:

 1. Atribuirea şi evidenţa sectoarelor pentru construcţie locativa ;
 2. Participarea la procesele de examinare a proiectelor de organizare a terenurilor.

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare în domeniul cadastru (suplimentar: studii în administraţie publică sau drept ar constitui un avantaj);
 • Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Cunosc limba de stat;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Au experienţă de lucru în domeniul juridic/administraţie publică.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • curriculum vitae
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • alte documente relevante.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul civil al Republicii Moldova;
 3. Codul funciar al Republicii Moldova;
 4. Legea Republicii Moldova 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 5. Legea Republicii Moldova 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative;
 6. Legea Republicii Moldova 158 –XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 7. Legea Republicii Moldova n 1308 din 25-07-1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
 8. Legea Republicii Moldova 1543 din 25-02-1998 cadastrului bunurilor immobile;
 9. Legea Republicii Moldova 121 din 04-05-2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
 10. Legea Republicii Moldova 354 din 28-10-2004cu privire la formarea bunurilor imobile,etc

Candidaţii pot depune dosarul, pînă la data de  23.03.2020  la Primăria or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 30 A, biroul 13.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 068033166