Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNT de angajare

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

SPECIALIST PRINCIPAL (jurist)

 Scopul general al funcţiei:

Asigurarea asistenţei juridice Primăriei şi Consiliului orăşenesc

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea asitenţei juridice pe toate cauzele în instanţele de judecată;
 2. Acordarea asistenței juridice pe chestiunile ce țin de competența APL funcționarilor și serviciilor publice subordonate ;
 3. Elaborarea şi prezentarea proiectelor de decizii către Consiliul local.

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare în domeniul juridic/administraţie publică;
 • Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Cunosc limba de stat;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Au experienţă de lucru în domeniul juridic/administraţie publică.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • curriculum vitae
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • alte documente relevante.

Bibliografia concursului:

 Constituţia Republicii Moldova

 1. Codul civil nr.1107 din 06 iunie 2002
 2. Codul de procedură civilă nr.225 din 30 mai 2003
 3. Codul muncii nr.154 din 28 martie 2003
 4. Legea nr.190 –XIII din 19 ulie 1994 cu privire la petiționare
 5. Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
 6. Legea nr.982-XV din 11 mai 2000 privind accesul la informație
 7. Legea 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative
 8. Legea nr. 158 –XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public

 1. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 2. Hotărîrea Guvernului  nr.201  din 11 martie 2009   privind  punerea în aplicare a prevederilor   Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008,etc.

Candidaţii pot depune dosarul, pînă la data de 02.03.2020 la Primăria or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 30 A, biroul 13.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 068033166