Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNT de angajare pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de: SPECIALIST PRINCIPAL (domeniul funciar)

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de: SPECIALIST PRINCIPAL (domeniul funciar) Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei fondului funciar şi hotarelor oraşului Sarcinile de bază: Atribuirea şi evidenţa sectoarelor pentru construcţie locativa ; Participarea la procesele de examinare a proiectelor de organizare a terenurilor. La concurs pot candida persoanele care întrunesc […]

ANUNT de angajare pentru ocuparea funcţiei vacante de SPECIALIST superior (domeniul fiscal)

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: SPECIALIST superior  (domeniul fiscal) Scopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei integrale şi conforme a contribuabililor – pesoane fizice. Sarcinile de bază: Întocmirea avizelor de plată a obligaţiunilor fiscale, distribuirea formularelor tipizate de dare de seamă fiscală; 2.Pregătirea şi prezentarea către consiliului local a listei persoanelor […]

ANUNT de angajare pentru ocuparea funcţiei vacante de Director la Grădiniţa de copii nr. 2 din or. Floreşti

ANUNT  de angajare Primăria or. Floreşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de: Director la Grădiniţa de copii nr. 2 din or. Floreşti La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii: Deţin cetăţenia Republicii Moldova; Au studii superioare; Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; Cunosc limba […]

ANUNT de angajare Primăria or. Floreşti angajează Secretar administrativ

La funcţie pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii: Deţin cetăţenia Republicii Moldova; Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; Cunosc limba de stat (opţional limba rusă); Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; Au aptitudini de lucru la calculator. Candidaţii pot depune […]

ANUNT de angajare

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de: SPECIALIST PRINCIPAL (jurist)  Scopul general al funcţiei: Asigurarea asistenţei juridice Primăriei şi Consiliului orăşenesc Sarcinile de bază: Asigurarea asitenţei juridice pe toate cauzele în instanţele de judecată; Acordarea asistenței juridice pe chestiunile ce țin de competența APL funcționarilor și serviciilor publice subordonate ; Elaborarea şi […]