Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNT de angajare

Primăria or. Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

Director la Grădiniţa de copii nr. 2 din or. Floreşti

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare;
 • Nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Cunosc limba de stat;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Au experienţă de lucru în domeniul pedagogic de cel puţin 3 ani .

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • curriculum vitae
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • alte documente relevante.

Candidaţii pot depune dosarul, pînă la data de 10.02.2020 la Primăria or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 30 A, biroul 13.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 068033166