Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNȚ

Primăria or. Floreşti

anunţă concursul pentru ocuparea postului vacant de director

la Clubul sportiv “Luceafărul”

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 124-130 din 22 mai 2015), cu modificările ulterioare prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 964 din 07 octombrie 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr. 302-305 din 06 noiembrie 2015).

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare universitare;
 • Au o vechime în domeniu de cel puţin 3 ani;
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
 • Cunosc limba română şi rusă;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Nu au antecedente penale;
 • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs (conform modelului din anexa nr.1 a Regulamentului);
 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial.

Candidaţii pentru ocuparea funcției de director pot depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, la Primăria or. Floreşti, biroul 13.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: tel: 068033166