×
Meniu

Dispoziţie din 25.03.2019 nr. 52-A Cu privire la anunţarea concursului pentru angajarea secretarului adminstrativ

Urmare a funcţiei vacante, în temeiul art.29 alin.(1) lit.c) şi art.32 alin.(l) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, DISPUN: Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiiei vacante de secretar dministrativ; Se constituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar administrativ în următoarea componenţă: 1)  Ceapa Valeriu,  primar – preşedintele; 2) XXXXXXXXX, […]

Primăria or.Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior ( 0,5 unitate) şi specalist principal ( 1,0 unitate)

Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr._51_din 22.03.2019 Aprob Primar de Floreşti, Ceapa Valeriu_____semnat____ ANUNŢ Nr.02 Primăria or.Floreşti (MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior ( 0,5 unitate) şi specalist principal ( 1,0 unitate) În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea […]

Primăria or.Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (atragerea investiţiilor)

Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr._51_din_22.03.2019 Aprob Primar de Floreşti, Ceapa Valeriu___semnat_____   ANUNŢ Nr.01 Primăria or.Floreşti (MD-5001, or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 30A) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (atragerea investiţiilor) În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin […]