×
Meniu

DISPOZIŢIE „Cu privire la propunerea de constituire a secţiilor de votare”

 

Denumirea

secţiei

de votare

 

Nr.

secţiei

de

votare

 

Hotarele secţiei de votare

(strada)

Adresa sediului biroului electoral al secţiei de votare şi modul de contactare pentru relaţii Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii

 

Floreşti 1 Eternităţii

31 August 1989 (numere pare de la 96 pînă la capăt),

Mihai Viteazu (partea  cu cifre pare de la casa nr. 2 pînă la casa nr. 70 inclusiv; partea cu cifre impare casele nr. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19)

Aviatorului Beleaev (de la casa nr. 1 pînă la casa nr. 11 inclusiv, ambele părţi), Ciprian Porumbescu (casele nr. 10A, 14)

Sală de Festivităţi,

str. Mihai Viteazul 9/A,

tel.: 0(250)2-08-04

Sală de Festivităţi,

str. Mihai Viteazul 9/A,

tel.: 0(250)2-08-04

Floreşti 2 Alexei Mateevici

Vasile Alecsandri

Gheorghe Asachi

Mioriţa

Miron Costin (partea cu cifre impare de la casa nr. 1 pînă la casa nr. 25 şi casele 20, 28, 28a, 32)

Mihai Viteazu (casele nr. 21, 23, 25,  27, 29, 72, 74)

Ion Neculce

Serghei Lazo

Mihail  Frunze

Mihai Eminescu (casele cu numere pare de la 2 pînă la 50)

1 Mai

Primăverii

Tricolorului

Petru Zadnipru

Grigore Cotovschi

Nicolae Tcaci

Trandafirilor

Spitalul de sector Floreşti

stradela grigore cotovschi

stradela alexei mateevici

Liceul Teoretic „A. Cehov”, str. Ciprian Porumbescu nr. 12, tel.: 0(250) 2-22-72 Liceul Teoretic „A. Cehov”, str. Ciprian Porumbescu nr. 12, tel.: 0(250) 2-22-72
Floreşti 3 Ştefan cel Mare (de la nr. 1 pînă la nr. 56)

Dacia

Livezilor

Maria Cibotari

Brînza

Ciprian  Porumbescu (casele 1, 2, 4, 5, 5a, 6, 10, 11)

Mihai Eminescu (casele cu numere pare de la 52 pînă la 70)

Vasile Lupu

31 August 1989 (casele de la nr. 1 pînă la nr. 101)

Pieţei

Gării

Ion Irimiţa

Aviatorului Beleaev (casele cu numere pare de la  8 pînă la 50, cu numere impare de la 17 pînă la 23)

Speranţa

Armatei Roşii

stradela pieţii

Casa orăşenească de cultură, str. Speranţei nr. 1,

tel.: 0(250) 2-59-52

Casa orăşenească de cultură, str. Speranţei nr. 1,

tel.: 0(250) 2-59-52

Floreşti 4 Decebal ( de la 2 pînă la 98 pare, de la 1 pînă la 53 impare)

Ion Soltîs

Dragoş Vodă

Alexandru Basarab

Mihai Eminescu (casele cu numere pare de la  74 pînă la  180, cu numere impare de la 3 pînă la 75)

Păcii

Doina

Moldova

Lacurilor

Aviatorului Beleaev (casele cu numere pare de la 52 pînă la capăt) Renaşterii

George Coşbuc

Prieteniei (casele de la 1 pînă la 42 ambele părţi; de la 44 pînă la 62 casele cu numere pare)

bd. Victoriei (partea cu numere impare de la casa nr. 15 pînă la capăt)

Mihail Sadoveanu

8 Martie

Nicolae Gribov

Luceafărul

Vilelor

Ion Vodă

stradela 8 Martie

 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, str. Mihai Eminescu nr. 150,

tel.: 0(250) 2-12-62

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, str. Mihai Eminescu nr. 150,

tel.: 0(250) 2-12-62

Floreşti 5 Mihai Eminescu (partea cu numere pare de la 182 pînă la  capăt, partea cu numere impare de la 77 pînă la capăt)

Feroviarilor ,

Aviatorului Beleaev (casele de la nr. 31 pînă la 39 impare de pe  partea de pe malul rîului Răut)

Petru Rareş

Gavriil  Musicescu

Aurel David

Toma Ciorbă

Emilian  Bucov

Alexandru Plămădeală

Victorian Dîrda

Alecu Russo

Andrieş

Alecsandru cel Bun

Prieteniei (partea cu numere pare de la 64 pînă la capăt, partea cu numere impare de la 43 pînă la capăt)

Izvoarelor

Tinereţii

Tcacenco

Bogdan Vodă

Bogdan Petriceicu Haşdeu

Barbu Lăutaru

Decebal (numere pare de la 100 pînă la capăt, numere impare de la 55 pînă la capăt)

Liviu  Damian

Mihail kogălniceanu

Tamara Coibanu

Andrei Manolache

Dimitrie Cantemir

Sf. Mitrofan

vladimir Maiacovschi

Stradela Alexandru Plămădeală stradela Emilian  Bucov

SA,,Red Nord”, Filiala Floreşti,

str. Alexandru cel Bun 1

0(250)2-16-70

 

SA,,Red Nord”, Filiala Floreşti,

str. Alexandru cel Bun 1

0(250)2-16-70

 

Floreşti 6 bd. Victoriei (partea cu cifre pare – toată, partea cu cifre impare – de la  casa nr. 1 pînă la casa nr. 13 inclusiv)

Florilor

Ion Creangă

Independenţei

Boris Glavan

Anton Macarenco

Ştefan cel Mare  (casele nr. 57, 57a, 59, 65, 69 şi pînă la capăt)

Constantin Negruzzi

Alexandru Donici

constantin Stere

ion Iachir

constantin Stamati

alexei Şciusev

Libertăţii

Miron Costin (casele cu numere pare de la  nr. 2 pînă la nr. 18)

Nicolae Testemiţanu

Serghei Ciobanu

Mircea cel Bătrîn

Crinilor

9 Mai

Răutului

Andrei Lupan

Caplunov

teilor

stradela Ştefan cel mare

Liceul Teoretic „Miron Costin”, str. Ion Creangă.

Tel 0(250)2-12-71

Liceul Teoretic „Miron Costin”, str. Ion Creangă.

Tel 0(250) 2-12-71