×
Meniu

Modernizarea serviciilor de salubrizare

Începînd cu anul 2013 în or.Florești activează  o nouă întreprinderea de prestarea serviciului de salubrizare.
S.A  “Servicii Salubrizare Florești”  prestează servicii de salubrizare în or.Florești precum și în localitățile S.Vărvăreuca, s.Rădulenii Vechi, or.Mărculești, s.Mărculești,s.Lunga,s.Gura Camencii, or.Ghindești,s,Ghindești.

 Întrepdinderea dispune de un efectiv de 93 lucrători şi 10 mijloace de transport care î-i permite să deservească aproximativ 90 % din gospodăriile acestor localități.

În anii 2013-2014 a crescut semnificativ cantitatea de deşeuri colectată, de la sectorul particular. Acest fapt este cauzat de extinderea serviciului de salubritate în zonele limitrofe ale oraşului cît şi a creşterii numărului de platforme şi containere. Totodată , numărul locurilor de stocare neautorizată a deşeurilor scade puţin. Aceasta demonstrează că serviciul de salubrizare are nevoie de creşterea numărului de platforme , coşuri de gunoi, şi pubele de colectare a deşeurilor precum şi crearea facilităţii de colectare selectivă a deşeurilor.

             Conform Proiectului susţinut de PNUD Moldova, prin alocarea a 160 mii lei, cît şi a Consiliului orăşenesc Floreşti, prin alocarea a 40 mii lei , şi anume,, Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de mediu pentru locuitorii oraşului Floreşti” întreprinderea a beneficiat de următoarele :

 -50 de coşuri de gunoi, în valoare de 650 lei / coş

-240 pubele cu capacitatea de 240 litri în sumă de 540 lei /pubelă

– 4 platforme colectare a deşeurilor amenajate în sumă de 10 mii lei/ platformă

 

Impactul Proiectului:

Prin faptul că se vor instala 240 pubele, iar estimativ  4 familii beneficiază de 1 pubelă astfel 960 de familii din oraş vor avea acces la servicii de salubrizare îmbunătăţite . Datorită instalării a 20 coşuri de gunoi în parcurile publice din oraş, de un mod de viaţă salubru vor beneficia circa 500 mame cu copii care se recrează în aceste parcuri. Urmare a instalării celorlalte 30 coşuri de gunoi pentru salubrizare stradală, o bună parte din locuitorii oraşului la fel vor beneficia de condiţii salubre .

Asigurarea cu pubele  suficiente şi prevăzute cu capac, va permite să avem un spaţiu salubru, sigur, igienic, aer curat şi adecvat cerinţelor şi necesităţilor populaţiei oraşului.

Urmare a implementării proiectului, vor fi lichidate gunoiştile neautorizate, iar platformele existente şi containerele nu vor fi suprasolicitate.

Autoritatea publică locală, SA,,Servicii salubrizare Floreşti, cît şi cetăţenii oraşului Floreşti, aduc mulţumiri cordiale PNUD Moldova şi Institutului de Dezvoltare Urbană pentru contribuţia adusă în realizarea proiectului.

parteneri

s hgtr h fghs