×
Meniu

Comitetului Director Local (CDL) al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) în sectorul Managementului deșeurilor solide (MDS) în raionul Florești s-a întrunit în şedinţă

În incinta ADR Nord, la 18 martie anul curent, a avut loc şedinţa de constituire a Comitetului Director Local pentru implementarea proiectului pilot,,Îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor solide în raionul Floreşti.
La şedinţa respectivă a fost aprobat Regulamentul de funcţionare a comitetului Director Local,  a fost ales comitetul în componenţa: preşedinte-Şura Procopii(vicepreşedintele raionului Floreşti), vicepreşedinte -Cojocaru Grigore(primarul or.Floreşti), secretar- Manole Aliona(
președintele sindicatului Educție și știință din raionul Florești.)

dsds