×
Meniu

Adunarea Generală a SA,,Servicii Salubrizare Floreşti”

La data de 20 martie 2015, a avut loc Adunarea Generală a SA,,Servicii Salubrizare Floreşti”. Conform agendei propuse, a avut loc alegerea preşedintelui consiiului de administrare a SA,,Servicii salubrizare Floreşti”, alegerea secretarului consiliului de administrare  a SA,,Servicii salubrizare Floreşti”. astfel drept preşedinte a fost ales dl.Cojocaru Grigore(primarul oraşului Floreşti) , iar secretar-Chetraru Sergiu (şeful Direcţiei economie şi atragere a investiţiilor din cadrul consiliului raional Floreşti).
La aceeaşi şedinţă , de către consultantul GIZ, dl Igor Neaga ,  a fost prezentată informaţia cu privire la progresul de implementare a proiectului ,,Îmbunătăţirea sistemului de management integrat al deşeurilor solide în raionul Floreşti”, prezentarea Manualului operaţional al SA,,Servicii SAlubrizare Floreşti”şi prezentarea Regulamentului intern . Administratorul SA,,Servicii salubrizare Floreşti”, dl.Rusu Nicolai, a venit cu un raport financiar pe ÎM,,SersalFlor”, care  a fost avizat pozitiv de către adnunare.